preloadingpreloadingpreloading
Om AOF-Øst > For Virksomhed > Mentorordning

Mentorordning

En mentor er en person der fungerer som støtte- og kontaktperson for en medarbejder; typisk en (ny)ansat med særlige behov, eller en borger i praktik. Det kan være langtidsledige eller kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, nydanskere, langtidssyge, fysisk og/eller psykisk handicappede, utilpassede og marginaliserede grupper m.fl.

En mentor kan være en ansat, som via mentorstøtten "frikøbes". Der ydes desuden støtte til eventuel uddannelse af mentoren. 

Alternativt er der mulighed for at samarbejde med en ekstern konsulent et antal timer om ugen. Behovet opgøres i samråd med pågældende Jobcenter. Vi stiller gerne en konsulent til rådighed.

Støtten til en sådan ordning går gennem kontakt til det lokale jobcenter.

Læse mere om ordningen på Jobcentrenes hjemmeside. Eller her på Faxe Kommunes hjemmeside.

Vi har i AOF-Øst 4 MENTOR company-certificerede og uddannede mentorer for udsatte grupper på det danske arbejdsmarked.


Kontakt
Dine spørgsmål til ovenstående kurser og forløb, kan besvares ved henvendelse til vort personale, som du finder her

Tilbage Til toppen Frem
Sitemap & Print version
Sidst opdateret
18/12 2018 13:00:03 Login