DISC-Profil

Dette forløb har til formål at  sætte ekstra skub
i din jobsøgning og være med til at sikre dig fast
og varig beskæftigelse.

 

Det er et forløb, hvor fokus rettes mod dine konkrete og realistiske jobmuligheder. Undervejs får du nogle praktiske og effektive redskaber, du kan bruge i din jobsøgning.

Den førstkommende tirsdag i forløbet afholdes VLV-test kl. 10.00.

Undervejs vil du også arbejde med ønsker, muligheder og mål, og du vil blive trænet i at kunne gennemføre en ansættelsessamtale.

Indhold:

Varighed:

3 uger á 25 timer, efterulgt af virksomhedspraktik eller tilskudsjob, der udarbejdes i samarbejde med Faxe kommunes jobkonsulenter.