preloadingpreloadingpreloading
Om AOF-Øst > Kerneområder > IATA

IATA


Målgruppe:
Forløbet henvender sig til alle sygemeldte, hvor der er behov for et aktivt og inspirerende tilbud.

Det er et relevant forløb for sygemeldte, med risiko for et langvarigt sygdomsforløb, såfremt der ikke gøres en relevant og målrettet indsats. Det kan være af f.eks. psykisk karakter eller sygemeldte  grundet lidelse i bevægeapparatet og ryggen.

 

Formålet i hovedtræk:

Formålet med deltagelse i ”IATA” er at afkorte sygeperioden og afklare borgeren i forhold til arbejdsmarkedet. For fleres vedkommende kan der blive tale omarbejdsfastholdelse, arbejdspladsindretning m.v.

 

Varighed:

Forløbet varer 13 uger og består af maximalt 4 ugers

vejledningsforløb / samtaler og mindst 8 ugers afklarende praktikforløb.

 

Aktiviteter:

En kombination af samtaler med socialfaglig bistand, råd og vejledning, samt vurdering og evt. iværksættelse af behandlingstiltag og opfølgning herpå.


Efter behov samarbejdes der med relevante kontaktpersoner/parallelbehandlere som f.eks. arbejdsgiver, læger, hospitaler, 
fagforbund, A-kasser m.v.

 

Indhold:

Forløbet tilrettelægges individuelt som en kombination af personlig vejledning
og hjælp til følgende:

 

Vejledning
Virksomhedspraktik
Arbejdsmarkedskendskab
Personlig udvikling
Angst og depressioner
Smertehåndtering
Egen tid og målsætning
Fysisk træning og bevægelse
Kost og ernæringsteori
ADHD
Økonomisk overblik / budgetlægning

Plan for afklaring:

Der udarbejdes en individuel plan, som tilpasses den henviste borgers

funktionsniveau og som tilgodeser den enkeltes behov, samt Jobcentrets målsætning.

 

Samtaleforløbet:

Hver enkelt borger får tilknyttet egen socialfaglig konsulent, som følger den

enkelte borger gennem hele forløbet. Det er også denne konsulent, der udfærdiger

en slutevaluering

 

 

Tilbage Til toppen Frem
Sitemap & Print version
Sidst opdateret
18/12 2018 13:00:03 Login