preloadingpreloadingpreloading
Om AOF-Øst > Kerneområder > Mentorordning

Mentorordning

AOF-Øst tilbyder mentorstøtte til alle

borgere i kommunen

 

 

 

Om mentorordningen

Mentorordningen er et tilbud til borgere, der har behov for støtte og introduktion til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og efterfølgende sikre en øget chance for fastholdelse hertil.

 

Støtten

Mentorstøtten tilrettelægges individuelt så den imødekommer den enkelte borgers behov. Borgeren og mentoren afholder personlige samtaler, hvor der afstemmes forventninger og præmisser for et kommende samarbejde. Målet er at hjælpe borgeren til at blive bevidst om sine personlige, sociale og faglige kompetencer, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsesmuligheder.

 

Mentorer

Alle vore Mentorer er medarbejdere, der i en lang årrække og med gode resultater, har arbejdet med afklaring og opkvalificering af borgere. De bruger med god erfaring den anerkendende tilgang til borgeren, er aktivt lyttende og tager de livserfaringer borgeren har med sig, i betragtning.

 

Der tilknyttes én fast Mentor til hver enkelt borger.
Den løbende kontakt kan være gennem personlige møder,
telefonsamtaler, e-mail eller SMS.

 

Eksempler på fokusområder:

 

Tilbage Til toppen Frem
Sitemap & Print version
Sidst opdateret
18/12 2018 13:00:03 Login