New Reflex


New Reflex

Målgruppe:

For alle fleksjobberettigede borgere, såvel nyledige som nytilkendte, hvor der er behov for et aktivt og inspi

rerende tilbud.

Formål:

At vurdere borgeren i forhold til arbejdsmarkedet (ordinært eller fleksjob) samt en vurdering af berettigelse til 

fortsat udbetaling af ledighedsydelse eller kontanthjælp.

Varighed:

13 uger. Forløbet består af max 4 ugers vejledningsforløb/samtaler og mindst 8 ugers praktikforløb.

Indhold:

Forløbet tilrettelægges individuelt som en kombination af undervisning, fysisk træning og personlig vejledning.