Nye Veje

 

'Nye Veje' har til formål at afklare dig i forhold til dine jobmuligheder i fremtiden.

Det er et forløb, hvor fokus rettes mod dine konkrete og realistiske jobmuligheder. Undervejs får du nogle

 praktiske og effektive redskaber du kan bruge i din indtræden på arbejdsmarkedet.

'Nye Veje' tilrettelægges individuelt, som en kombination af undervisning og personlig vejledning. Der vil blive afholde individuelle samtaler i forløbet.

Endvidere vil kurset bl.a. indeholde:

Varighed:
Forløbet har en samlet varighed på 12 uger.

Uge 1 til 5 er en afklaringspreiode af kompetencer og foregår som gruppe-
forløb hos AOF-Øst.

Uge 6 til 12 er gennemførelsesperiode, med et individuelt forløb ud fra hver
enkelts plan for fremtiden.

Undervisning er mandag til torsdag fra kl. 08.30 - 14.00 og fredag fra
kl. 08.30 - 12.00.