DISC

AOF-Øst er certificeret til at foretage
DISC-
PersonProfil analyse

HVAD ER DISC?
DISC profilen er en analyse, der giver et billede af de psykologiske drivkræfter der påvirker menneskets adfærd og forklarer hvorfor vi handler som vi gør, i forskellige situationer.

Profilen sætter ord på analysetagerens adfærd og handlemønstre, hvilket giver vedkommende selvindsigt og bevidsthed om hvordan egen adfærd og handlemønstre påvirker samspil med og forhold til omgivne personer. Samtidig er  analysen et brugbart redskab til at opnå forståelse og indsigt i  andre personers adfærd og handlemåder.

Analysen og den efterfølgende tilbagemelding fra vor certificerede medarbejder, giver analysetageren et grundlæggende redskab til at agere i forhold til analysens kortlægning af vedkommendes personlighedstræk.

Analysen er ikke en test og fortæller ikke noget om intelligens, ej heller om analysetageren er god eller dårlig til sit job, om han/hun har faglige kompetencer eller ikke.


For yderligere oplysninger kontakt os på telefon:
56 31 67 06, eller find en Medarbejder her.


DISC Brochurer: 

Udbyttet med DISC?
At forstå sine egne og andres adfærdspræferencer kan være yderst værdifuldt for ens evne til at opnå succes – og det udgør fundamentet i DISC.

Når analysetageren først har lært om egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan vedkommende begynde at forholde sig til, om egen adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til situationen og relationer, og på baggrund af dette, arbejde strategisk med at udvikle sit adfærdsrepertoire.

DISC Personanalyse:
DISC’s profil analyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D I S C”:

D – Dominans
I  –  Indflydelse
S –  Stabilitet
C –  Competence