Matematik


FVU Matematik har til formål at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i regning og matematik.

Med FVU Matematik bliver det nemmere at:

– Gennemføre efteruddannelse fx AMU-kurser.
– Gennemføre 9./10. klasse (avu).
– Gennemføre erhvervsuddannelser.
– Klare Jobbet.
– Varetage nye opgaver på jobbet.
– Få et nyt job.
– Klare regning i hverdagen.
– Forstå og bruge IT på jobbet og privat.

Målgruppe:

Ledige og beskæftigede voksne, som har behov for at styrke de grundlæggende regne – og matematikfærdigheder.

Alder: Minimum 25 år. Dog i visse tilfælde også yngre deltagere.

Økonomi:

Undervisningen er gratis.

Beskæftigede kan søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Ledige kan deltage på dagpenge eller handlingsplan.

Optagelse:

For at blive optaget på et hold i FVU Matematik skal man gennemføre en test, der vil vise, om man kan få udbytte af at deltage i undervisningen.

Tilmelding og spørgsmål:

Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål:
Kontakt: 
Annette Sophie Zacho Lind
Tlf.: 42 40 33 34
Mail: annettel@aof-east.dk


Niveau:

FVU Matematik bliver tilbudt med to trin.

Trin 1 kræver ingen forkundskaber.

Bestået prøve ved trin 2 giver adgang til erhvervsuddannelse (EUD/EUV) ligesom karakteren 02 fra folkeskolen.

Indhold:

Trin 1
Fokus på forbedring af talforståelse og funktionelle regnefærdigheder.

Trin 2
Videreudvikling af de grundlæggende regne – og matematikfærdigheder. Statistik og grafisk informationsmateriale.

Varighed:

Trin 1 består af 30-60 timers undervisning.

Trin 2 består af 45 – 60 timers undervisning.

Tilrettelæggelse:

FVU Matematik er for både ledige og beskæftigede.

Undervisningen bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus.

Undervisningen foregår hos AOF.

Holdstørrelsen er 12-20 deltagere.

Der er mulighed for at gå til prøve efter hvert trin.

FVU Matematik kan foregå parallelt med undervisning i andre fag, hos samarbejdspartnere.   

FVU Samarbejdspartnere