Start

FVU Start har til formål at give voksne tosprogede mulighed for at udvikle deres mundtlige dansk med henblik på efterfølgende at deltage i FVU Dansk, i arbejdsmarkedsuddannelser eller i samarbejdet på en arbejdsplads.

Med FVU START bliver det nemmere at:
– Styrke mundtlige danskfærdigheder
– Styrke og forøge ordkendskab på dansk
– Styrke forudsætninger for at kunne lære dansk

Målgruppe:
Ledige og beskæftigede voksne med dansk som andetsprog.
Alder: Minimum 25 år. Dog i visse tilfælde også yngre deltagere.

Økonomi:
Undervisningen er gratis.
Beskæftigede kan søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).
Ledige kan deltage på dagpenge eller handlingsplan.

Optagelse:
For at blive optaget på et hold i FVU Dansk skal man gennemføre en test, der vil vise, om man kan få udbytte af at deltage i undervisningen.

Tilmelding og Spørgsmål:
Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål:
Kontakt:
Annette Sophie Zacho Lind
Tlf.: 42 40 33 34

Niveau:
FVU Start omfatter ét trin med undervisning i grundlæggende mundtlig dansk

Mål:
Undervisningen har tre delmål:
Mål 1
Deltageren styrker sine mundtlige danskfærdigheder
Mål 2
Deltageren styrker og øger sit ordkendskab på dansk
Mål 3
Deltageren styrker sine forudsætninger for at kunne læse dansk

Varighed:
Hvert trin bestå af 30-60 timers undervisning.

Tilrettelæggelse:
FVU Dansk er for både ledige og beskæftigede.
Undervisningen bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus.
Undervisningen foregår hos AOF.
Holdstørrelsen er 12-20 deltagere.
FVU Dansk kan foregå parallelt med undervisning i andre fag, hos samarbejdspartnere.   

FVU Samarbejdspartnere