IATA

Individuel Afklaring Til Arbejdsmarkedet

13 ugers afklaringsforløb med praktik

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til alle borgere i et afklaringsforløb, hvor der er behov for et aktivt og inspirerende tilbud.

Det er et relevant forløb for borgere, med risiko for et langvarigt sygdomsforløb, såfremt der ikke gøres en relevant og målrettet indsats.
Det kan være af f.eks. psykisk karakter eller sygemeldte  grundet lidelse i bevægeapparatet og ryggen.

Formålet i hovedtræk:
Formålet med deltagelse i ”IATA” er at afkorte sygeperioden og afklare borgeren i forhold til arbejdsmarkedet.
For fleres vedkommende kan der blive tale om arbejdsfastholdelse, arbejdspladsindretning m.v.

Indhold:
Forløbet tilrettelægges individuelt som en kombination af personlig vejledning og hjælp til følgende:

– Vejledning
– Virksomhedspraktik
– Arbejdsmarkedskendskab
– Personlig udvikling
– Angst og depressioner
– Smertehåndtering
– Egen tid og målsætning
– Fysisk træning og bevægelse
– Kost og ernæringsteori
– ADHD
– Økonomisk overblik / budgetlægning

For yderligere oplysninger kontakt os på telefon 56 31 67 06, eller find en Medarbejder her.


IATA Brochure:

Varighed:
Forløbet varer 13 uger og består af maximalt 4 ugers vejledningsforløb / samtaler og mindst 8 ugers afklarende praktikforløb.

Aktiviteter:
En kombination af samtaler med socialfaglig bistand, råd og vejledning, samt vurdering og evt. iværksættelse af behandlingstiltag og opfølgning herpå.

Efter behov samarbejdes der med relevante kontaktpersoner/parallelbehandlere som f.eks. arbejdsgiver, læger, hospitaler, fagforbund, A-kasser m.v.

Plan for afklaring:
Der udarbejdes en individuel plan, som tilpasses den henviste borgers funktionsniveau og som tilgodeser den enkeltes behov, samt Jobcentrets målsætning.

Samtaleforløbet:
Hver enkelt borger får tilknyttet egen socialfaglig konsulent, som følger den enkelte borger gennem hele forløbet.
Det er også denne konsulent, der udfærdiger en slutevaluering.