Kerneområder

Ledighed og beskæftigelse:


Vores kerneområder er beskæftigelses- og sygedagpengeindsatsen, et område hvor AOF-Øst er en stærk aktør med opgaver inden for kontaktforløb, vejledning, jobsøgning og jobformidling. Opgaver, som AOF-Øst løser i samarbejde med kommuner og jobcentre.

FVU Forberedende voksenundervisning:


Vi tilbyder FVU i både Dansk, Matematik og Start