FVU Matematik


Tilbud til virksomheder

AOF-Øst tilbyder FVU-Matematik, til private og offentlige virksomheder. Formålet er at forbedre og supplere medarbejdernes grundlæggende færdigheder i regning og matematik.

Med FVU Matematik bliver det nemmere at:
– Gennemføre erhvervsuddannelser.
– Klare Jobbet.
– Varetage nye opgaver på jobbet.
– Klare regning i hverdagen.
– Forstå og bruge IT på jobbet.

Tilrettelæggelse:
FVU-Matematik udbydes som virksomhedsrettede forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus.
Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF-Øst.
Holdstørrelse er 12-16 deltagere.
Der er mulighed for afsluttende prøve efter hvert trin. 

Tilmelding og spørgsmål:
Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål: 
Kontakt:
Annette Sophie Zacho Lind
Telefon: 42 40 33 34
E-mail: annettel@aof-east.dk
Indhold:
Trin 1:
Fokus på forbedring af talforståelse og funktionelle regnefærdigheder.
Trin 2:
Videreudvikling af de grundlæggende regne – og matematikfærdigheder.
Statistik og grafisk informationsmateriale.

Varighed:
Trin 1: 30-60 timers undervisning.
Trin 2: 45-60 timers undervisning.

FVU samarbejdspartnere