FVU Dansk


Tilbud til virksomheder

AOF-Øst tilbyder FVU-Dansk, til private og offentlige virksomheder. Formålet er at styrke medarbejderens grundlæggende færdigheder inden for læsning, stavning og skrivning.

Med FVU Dansk bliver det nemmere at:
– Gennemføre erhvervsuddannelser.
– Klare Jobbet.
– Varetage nye opgaver på jobbet.
– Læse og skrive i hverdagen.
– Forstå og bruge IT på jobbet.

Tilrettelæggelse:
FVU-Dansk udbydes som virksomhedsrettede forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus.
Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF-Øst. 
Holdstørrelse er 12-16 deltagere. 
Der er mulighed for afsluttende prøve efter hvert trin. 

Tilmelding og spørgsmål:
Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål:
Kontakt:
Annette Sophie Zacho Lind
Telefon: 42 40 33 34
E-mail: annettel@aof-east.dk 

FVU Samarbejdspartnere
Indhold:
Trin 1:
Basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skrivning.
Trin 2:
Hverdagstekster med fokus på læseteknik.
Videreudvikling af egne skrivefærdigheder.
Trin 3:
Grammatik og fokus på forskellige teksttyper. Afsender-/modtagerforhold.
Trin 4:
Struktur og opbygning af skriftlig dansk og tekster med fagligt indhold.

Varighed:
Hvert trin består af 30 – 60 timers undervisning.