FVU Engelsk


Tilbud til virksomheder


I en stadig mere globaliseret verden er færdigheder i engelsk sprog en vigtig kompetence for medarbejdere i virksomhederne.

AOF tilbyder FVU – Engelsk, som har til formål at styrke medarbejdernes grundlæggende færdigheder i engelsk i en virksomhedssammenhæng.


FVU – Engelsk udbydes som virksomhedsrettede forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF.

Holdstørrelsen er mellem 12 – 16 deltagere.
Der er mulighed for en afsluttende prøve efter trin 4.

FVU-Engelsk kan tilrettelægges parallelt med undervisning i andre fag.


Er du interesseret – så kontakt
Annette Sophie Zacho Lind
telefon: 42 40 33 34
e-mail: annettel@aof-east.dk

FVU Samarbejdspartnere