FVU Digital


Tilbud til virksomheder


Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet. Det stiller krav til virksomhedens medarbejder om at have de nødvendige færdigheder til betjening af digitale værktøjer i kommunikation og håndtering af data.

AOF-Øst tilbyder FVU-Digital, som har til formål at styrke medarbejdernes grundlæggende digitale færdigheder.


FVU-Digital udbydes som virksomhedsrettede forløb og tilrettelægges med et praksisnært fokus. Undervisningen kan foregå i virksomheden eller hos AOF-Øst.

Holdstørrelse er 12-16 deltagere. Der er mulighed for afsluttende prøve efter hvert trin.

FVU-Digital kan tilrettelægges parallelt med undervisning i andre fag.

Er du interesseret – så kontakt
Annette Sophie Zacho Lind
telefon: 42 40 33 34
e-mail: annettel@aof-east.dk

FVU Samarbejdspartnere