FVU


FVU

Forberedende voksenundervisning (FVU) for voksne, der vil være bedre til at læse, skrive og regne.

AOF-Øst tilbyder FVU Dansk, Start og Matematik undervisning for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt for borgere der er på anden overførselsindkomst, f.eks. førtidspensionister, der har lyst til at deltage på frivillig basis.

Fag:
Læsning (Dansk)
Matematik

Hvor:
Haslev,
Nykøbing F,
Maribo,
Næstved.

For oplysning om øvrige undervisningssteder, ring til Annette Zacho Lind på telefon 42 40 33 34.

Prøve / Eksamen:
Hvert trin afsluttes med en prøve.
Det er frivilligt og man kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven er statskontrolleret og med ekstern censor.

Adgangsgivende:
Understøtter al anden undervisning.

Bestået prøve i læsning trin 4 og matematik trin 2 giver adgang til EUD.

Hvornår:
Løbende optag.

Dansk Start:
Tirsdage og/eller fredage på AOF – Øst i Haslev.

Matematik for alle:
Tirsdage og/eller fredage på AOF – Øst i Haslev.

Dansk for alle:
Tirsdage og/eller fredage på AOF – Øst i Haslev.

Undervisning mellem 30 – 60 timer.

Adgangskrav:
Du skal være fyldt 25 år.

En vejledende test skal vise, hvorvidt der er behov for undervisning.

Testen udføres hos hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 og sker sammen med en FVU-lærer.

Tilmelding og spørgsmål:
Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål:

Kontakt: 
Annette Sophie Zacho Lind
Tlf.: 42 40 33 34
Mail: annettel@aof-east.dk

Økonomi:
Undervisningen er gratis for dig.

IKKE SU-berettiget.

SVU – Hvis undervisningen foregår i din arbejdstid, kan du søge om SVU, Statens Voksen Uddannelsesstøtte.
Det er en støtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn, eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

FVU SamarbejdspartnereMatematik

FVU Matematik har til formål at forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i regning og matematik.

Dansk

FVU Dansk har til formål at styrke den enkeltes grundlæggende færdigheder inden for læsning, stavning og skrivning.

Start

FVU Start har til formål at give voksne tosprogede mulighed for at udvikle deres mundtlige dansk.

Digital

AOF-Øst tilbyder FVU-Digital, som har til formål at styrke kursistens grundlæggende digitale færdigheder.