Dansk

FVU Dansk har til formål at styrke den enkeltes grundlæggende færdigheder inden for læsning, stavning og skrivning.

Med FVU Dansk bliver det nemmere at:

– Gennemføre efteruddannelse fx AMU-kurser.
– Gennemføre 9./10. klasse (avu).
– Gennemføre erhvervsuddannelser.
– Klare Jobbet.
– Varetage nye opgaver på jobbet.
– Få et nyt job.
– Læse og skrive i hverdagen.
– Forstå og bruge IT på jobbet og privat.

Målgruppe:

Ledige og beskæftigede voksne, som har behov for at blive bedre til at læse, skrive og formulere sig skriftligt.
Alder: Minimum 25 år. Dog i visse tilfælde også yngre deltagere.

Økonomi:

Undervisningen er gratis.

Beskæftigede kan søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

Ledige kan deltage på dagpenge eller handlingsplan.

Optagelse:

For at blive optaget på et hold i FVU Dansk skal man gennemføre en test, der vil vise, om man kan få udbytte af at deltage i undervisningen.

Tilmelding og Spørgsmål:

Er du interesseret? Få svar på alle dine spørgsmål:
Kontakt:
Annette Sophie Zacho Lind
Tlf.: 42 40 33 34
Mail: annettel@aof-east.dk

Niveau:

FVU Dansk bliver tilbudt med fire trin og det er ikke nødvendigt at tage alle 4 trin.

Trin 1 kræver ingen forkundskaber.

Bestået prøve ved trin 4 giver adgang til erhvervsuddannelse (EUD/EUV) ligesom karakteren 02 fra folkeskolen.

Indhold:

Trin 1
Basale færdigheder og strategier i læsning, stavning og skrivning.

Trin 2
Hverdagstekster med fokus på læseteknik.
Videreudvikling af egne skrivefærdigheder.

Trin 3
Grammatik og fokus på forskellige teksttyper. Afsender -/modtagerforhold.

Trin 4
Struktur og opbygning af skriftlig dansk og tekster med fagligt indhold.

Varighed:

Hvert trin bestå af 30-60 timers undervisning.

Tilrettelæggelse:

FVU Dansk er for både ledige og beskæftigede.

Undervisningen bliver tilrettelagt med et praksisnært fokus.

Undervisningen foregår hos AOF.

Holdstørrelsen er 12-20 deltagere.

Der er mulighed for at gå til prøve efter hvert trin.

FVU Dansk kan foregå parallelt med undervisning i andre fag, hos samarbejdspartnere.